Συμβουλευτική Υπηρεσία Online παρουσίας

Στην Seo Future, ύστερα από την πολύχρονη εμπειρία μας στον κλάδο του online, έχουμε αναπτύξει μια σφαιρική θεώρηση και είμαστε σε θέση να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τη συνολική σας ηλεκτρονική παρουσία. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούμε για εσάς όλα τα εργαλεία που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αναλύουμε όλους τους άξονες της ηλεκτρονικής σας παρουσίας και σας προτείνουμε ουσιαστικές λύσεις για τις αδυναμίες που θα εντοπίσουμε. Ταυτόχρονα, σας συμβουλεύουμε σε θέματα εταιρικής ταυτότητας και σας βοηθάμε να αναδείξετε τον καλύτερο ηλεκτρονικό εαυτό σας, επιλέγοντας όλα τα εργαλεία που ταιριάζουν στη δική σας φιλοσοφία και πρόκειται να εξυπηρετήσουν τους στόχους που έχετε θέσει.

ONLINE PRESENCE CONSULTING PLANS

Find yours below
Basic
Professional
Premium
Ορισμός online ταυτότητας και στόχων

included included included
Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης

included included included
Συμβουλευτική υπηρεσία βελτιστοποίησης online παρουσίας

included included included
Monitoring & reporting online υπηρεσιών

monthly 2 per month 4 per month
Κόστος

500€ 900€ Upon Request
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ
Basic Professional Premium
Κόστος

350€500€ 630€900€ Upon Request
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ
Ορισμός online ταυτότητας και στόχων

included included included
Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης

included included included
Συμβουλευτική υπηρεσία βελτιστοποίησης online παρουσίας

included included included
Monitoring & reporting online υπηρεσιών

monthly 2 per month 4 per month
Κόστος

350€500€ 630€900€ Upon Request
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

Online Presence Consulting Loading

Online Marketing Offer - All Service Plans -30%

Πρόλαβε την προσφορά -30% σε ολοκληρωμένα πακέτα Online Marketing έως τις 2 Φεβρουαρίου.