Συμβουλευτική Υπηρεσία Online
Παρουσίας

Be All There

Συμβουλευτική Υπηρεσία Online παρουσίας

Στην Seo Future, ύστερα από την πολύχρονη εμπειρία μας στον κλάδο του online, έχουμε αναπτύξει μια σφαιρική θεώρηση και είμαστε σε θέση να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τη συνολική σας ηλεκτρονική παρουσία. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούμε για εσάς όλα τα εργαλεία που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αναλύουμε όλους τους άξονες της ηλεκτρονικής σας παρουσίας και σας προτείνουμε ουσιαστικές λύσεις για τις αδυναμίες που θα εντοπίσουμε.

Ταυτόχρονα, σας συμβουλεύουμε σε θέματα εταιρικής ταυτότητας και σας βοηθάμε να αναδείξετε τον καλύτερο ηλεκτρονικό εαυτό σας, επιλέγοντας όλα τα εργαλεία που ταιριάζουν στη δική σας φιλοσοφία και πρόκειται να εξυπηρετήσουν τους στόχους που έχετε θέσει.

ONLINE PRESENCE CONSULTING PLANS

Find yours below
Basic
Professional
Premium

Ορισμός online ταυτότητας και στόχων

included included included

Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης

included included included

Συμβουλευτική υπηρεσία βελτιστοποίησης online παρουσίας

included included included

Monitoring & reporting online υπηρεσιών

monthly monthly 2 per month

Κόστος

500€ 900€ Upon Request
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

Online Presence Consulting Loading