Συμβουλευτική Υπηρεσία Online παρουσίας

Project Description

Στην Seo Future, ύστερα από την πολύχρονη εμπειρία μας στον κλάδο του online, έχουμε αναπτύξει μια σφαιρική θεώρηση και είμαστε σε θέση να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τη συνολική σας ηλεκτρονική παρουσία. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούμε για εσάς όλα τα εργαλεία που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αναλύουμε όλους τους άξονες της ηλεκτρονικής σας παρουσίας και σας προτείνουμε ουσιαστικές λύσεις για τις αδυναμίες που θα εντοπίσουμε.

Ταυτόχρονα, σας συμβουλεύουμε σε θέματα εταιρικής ταυτότητας και σας βοηθάμε να αναδείξετε τον καλύτερο ηλεκτρονικό εαυτό σας, επιλέγοντας όλα τα εργαλεία που ταιριάζουν στη δική σας φιλοσοφία και πρόκειται να εξυπηρετήσουν τους στόχους που έχετε θέσει.

ONLINE PRESENCE CONSULTING PLANS

Find yours below

Basic500 €

 • Ορισμός online ταυτότητας και στόχων
 • Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης
 • Συμβουλευτική υπηρεσία βελτιστοποίησης online παρουσίας
 • Monthly monitoring & reporting online υπηρεσιών
ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ

Professional900 €

 • Ορισμός online ταυτότητας και στόχων
 • Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης
 • Συμβουλευτική υπηρεσία βελτιστοποίησης online παρουσίας
 • Monitoring & reporting online υπηρεσιών 2/month
ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ

PremiumUpon Request

 • Ορισμός online ταυτότητας και στόχων
 • Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης
 • Συμβουλευτική υπηρεσία βελτιστοποίησης online παρουσίας
 • Monitoring & reporting online υπηρεσιών 4/month
ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ

FAQS Συμβουλευτική Υπηρεσία

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Online Marketing αναλύουν το υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας σας σε συνδυασμό με τη δυναμική της αγοράς και στη συνέχεια δημιουργούν μια στρατηγική digital μάρκετινγκ με στόχο τη βελτιστοποίηση της συνολικής Online παρουσίας της επιχείρησης σας.

Το Online Marketing Consulting μπορεί να βοηθήσει επιχειρήσεις κάθε μορφής ή μεγέθους, από startups έως και εδραιωμένες εταιρείες, αρκεί να εξατομικευθεί η στρατηγική στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.Η εταιρεία σας μπορεί να επωφεληθεί από τη συνεργασία με έναν σύμβουλο Online παρουσίας αν:

α. Πρέπει να καθορίσετε συγκεκριμένους στόχους online marketing.
β. Χρειάζεστε μια δομημένη digital στρατηγική
γ. Χρειάζεστε κάποιον με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων και KPIs για να βελτιστοποιήσετε τις ενέργειες marketing
δ. Θέλετε να επεκταθείτε σε νέο κοινό και να αναπτύξετε την πελατειακή σας βάση

Ένας σύμβουλος Online παρουσίας θα αφιερώσει χρόνο ώστε να μελετήσει και να αναλύσει δεδομένα που αφορούν την επιχείρηση σας και την αγορά και στη συνέχεια να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο Digital Marketing. Ωστόσο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες δε σταματούν με την παράδοση /εφαρμογή αυτού του πλάνου, αλλά συνεχίζονται με τη συνεχή επικοινωνία, τη real-time αξιολόγηση των metrics και τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής όταν και αν χρειάζεται. Το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, την πολυπλοκότητα της στρατηγικής και τη συχνότητα της επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και συμβούλου.

FIRST CLASS DIGITAL STRATEGIES